Jamstvo in garancija

GARANCIJA za naprave Launch, kupljene pri podjetju OBD GLOBAL velja Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu potrošnikov
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09 in 78/11)
ki ga izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podjetje OBD GLOBAL Sebastijan Žižek s.p. ne prevzema v reklamacijski postopek naprave, ki niso bile v uporabi v skladu z navodili
ali naparave, ki jih ni inštaliral, priključil, montiral strokovno usposobljeni in pooblaščeni monter, razen v primeru, da je drugače
pisno dogovorjeno z prodajalcem!


Ne jamčimo!

    Za napake ali okvare na napravi, katere zagon je opravila nepooblačena oseba.
    Za napake ali okvare, ki so nastale zaradi nepravilne montaže, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil  za uporabo.
    Za napake ali okvare, ki so posledica malomarne uporabe naprave.
    Za napake ali okvare, ki so posledice korozije ali izrabe potrošnih materialov.
    Če kupec sam oz. nepooblaščena oseba popravi napravo ali uporabo neoriginalne dele.
    Za fizične poškodbe na napravi, ki so nastele po prevzemu.
    Za električne poškodbe, ki so nastale kot posledica neskladna napetosti,nepravilnega zaporedja faz,prekinitve napajanja,električnega udara ali strele.
    Za napake, ki so nastale zaradi višje sile.

Garancija je veljavna ob rednem servisiranju v skladu z navodili.

Vse naprave kupljene servisiramo izključno v našem servisu na naslovu Strma pot 11 Lenart,

razen dvigala, ki so montirana stacijonarno.


Domov.Domov.